Wedding Prices Praghsanna do Phóstaí

Tom Brawn - Wedding Prices

We cater to all budgets and below is our starting pricelist. Prices will vary depending on flowers used. We can help to create a bespoke pricelist to suit all your needs. We will advise on flowers, colour schemes, and will offer alternatives where necessary. 

Táimid in ann freastal ar gach buiséad ach feic thíos ár bpraghasliosta tosaigh. Beidh praghsanna  éagsúla ann ag brath ar na bláthanna a úsáidfear. Is féidir linn praghasliosta ar leith a chur le chéile  chun freastal ar do riachtanais go léir. Cuirfimid comhairle oraibh maidir le bláthanna, scéimeanna  dathanna, agus cuirfimid roghanna eile ar fáil más gá.

 

Flower prices may vary depending on time of year- increased demand around Christmas, Mother’s  Day and Valentine’s Day causes fluctuations at these times.  

 D’fhéadfadh praghasanna bláthanna athrú ag brath ar an am den bhliain – le héileamh ardaithe thart ar am Nollag, Lá na Máithreacha agus Lá Fhéile Vailintín bíonn athruithe ar phraghasanna ag na hamanna sin. 

 

We can deliver your bouquets et al. on the morning of the wedding, or your flowers may be  collected from our workshop. There is a small delivery and set-up fee for delivery of bouquets and for decorating the church and/or venue. 

Is féidir linn bhur gcróbhaingí a sheachadadh maidin na bainise, nó is féidir iad a bhailiú ónár  gceardlann. Gearrtar táille bheag um sheachadadh agus um shocrú suas a nuair a dhéantar  cróbhaingí a sheachadadh agus nuair is gá an eaglais agus/nó an t-ionad a mhaisiú.

 

We offer a large range of items for hire- bay trees, large urns, lanterns... Please enquire about our vast selection of items.

Tá raon mór d’earraí againn le ligean ar cíos - labhróga, prócaí móra, laindéir...déan fiosrú maidir leis an rogha mhór atá againn.

 

We also have wedding packages and we can talk you through the various options. 

Tá pacáistí póstaí againn agus is féidir linn labhairt leat faoi na roghanna éagsúla.

 

Contact us for more information and we can organise a consultation to discuss your flowers. 

Déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh eolais agus is féidir linn cruinniú a shocrú chun na bláthanna a phlé.

 

Bridal Bouquets Cróbhaingí Brídeoige

Handtied bouquets starting from €80 Cróbhaingí lámhcheangailte ag tosú ó €80

Trailing bouquets starting from €120 Cróbhaingí dreaptha ag tosú ó €80

 

Bridesmaid Bouquets Cróbhaingí Cailíní Coimhdeachta 

Handtied bouquets starting from € 80 Cróbhaingí lámhcheangailte ag tosú ó €80

 

Flower Girls Cailíní Bláthanna

Small Handtied bouquet starting from €35 Cróbhaing lámhcheangailte ag tosú ó €35

Baskets starting from €30 Ciseáin ag tosú ó €30

Wands starting from €15 Fleasca ag tosú ó €15

 

Buttonholes & Corsages Poill Chnaipe & Corsages

Rose buttonholes starting from €10 each Poill chnaipe róis ag tosú ó €10 an ceann

Orchid corsages starting from €15 Corsages Magairlín ag tosú ó €15

Wrist corsages starting from €25 Corsages Rosta ag tosú ó €25

 

Church Flowers Bláthanna don Eaglais

Candle Arrangement starting from €100 Cóiriú Coinnle ag tosú ó €100

Pedestal Arrangements starting from €125 Cóirithe seastáin ag tosú ó €125

Urn Arrangements starting from € 100 Cóirithe Próca ag tosú ó €100

Pew ends starting from €10 each Ceann sraith suíocháinag tosú ó €10 an ceann

 

Arch for Door price on request Áirse don Doras Praghas ar iarratas

 

Venue Ionad

Table arrangements starting from €15 each Cóirithe boird ag tosú ó €15 an ceann